projet1

Info en Fr
Info en NL
Info EN
Accueil MESA NL
News en Nl
formules en NL
CampsNL
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
TrailMESA
commemorations
Info en NL
Inscription en NL
entités partenairesNL
LadéfenseNL

partenaires en NL
SponsorsNL
Photos en NL
Contact en NL
Inscription en NL

Praktische inlichtingen

  

Europese Mars van de Herinnering en de Vriendschap

Algemene voorwaarden van deelname

De 54e editie van de Europese Mars van de Herinnering en de Vriendschap (MESA) vindt plaats van 22 tot 25 juni 2021. Bent u van de partijdit grote feest van sport, vriendschap en herinnering?

Gelieve hieronder alle nodige informatie te willen vinden. Wij raden u aan ze aandachtig te lezen tot het einde.

1.     Formules van deelname

a.    U hebt de keuze tussen VIER formules van deelname:

i.  Voor degenen die wandelen gedurende de VIER dagen:

Formule A– genoemd «All In»: omvat de wandeltocht, het logement, alle maaltijden en het vervoer met bussen ‘s morgens naar de startplaats en ‘s namiddags terug naar de kampen.

Formule B – genoemd «en Vervoer» : omvat de wandeltocht, de maaltijden genomen in een MESA kamp, en het vervoer met bussen heen (vanaf de omgevingen van het kamp) en terug. Voor de overnachting, bent u onafhankelijk en organiseert u uw eigen arrangement. Toch, wordt uw deelnamekaart op uw referentie kamp aan u uitgedeelt

Formule C – genoemd «» : omvat de wandeltocht en het vervoer met bussen (vanaf de omgevingen van het kamp) en terug. U organiseert uw eigen arrangement voor logement en maaltijden.

ii. Voor degenen die EEN tot VIER dagen wandelen in volledige autonomie:

Formule D – genoemd «autonomie»: omvat de deelname aan de wandeltocht, maar u bent helemaal onafhankelijk voor uw logement, maaltijden en vervoer.

b.    Belangrijke opmerking: voor de drie eerste formules, bent u verbonden aan EEN kamp voor de gehele periode; er is dus geen mogelijkheid om van kamp te veranderen gedurende de vier dagen.

2.    Omlopen

a.    De etappes van dit jaar zijn: Marche-en-Famenne (22 Juni), Saint-Hubert (23 Juni), Bastogne (24 Juni), Durbuy (25 Juni).

b.    VIER afstanden zijn voorzien elke dag: een parcours in lus vorm van ongeveer 32 km (parcours «»), een van 24 Km, een van ongeveer 16 km (parcours «-MESA»), een van 8 km.

c.    Degenen die de omloop van 8 km hebben gekozen wandelen op dezelfde weg als de 16 km tot de grote halte en worden daarna per bus naar het startpunt teruggebracht.

d.    Dit jaar, we herhalen de ervaring. Tijdens de tweede etappe in Houffalize, organiseert de MESA bovendien een TRAIL van 24 km in de regio. De liefhebbers van deze discipline of degenen die het willen ontdekken zullen het prachtig vinden! De inschrijving is ook online via de website van de MESA of kan nog gebeuren op de dag zelf in de startzone.

e.    Voor de wandelaars, een «halte» wordt georganiseerd halfweg, aangevuld met kleinere bevoorradingspunten op verschillende plaatsen op de omloop.

3.     Kampen

a.    Dit jaar voorziet de organisatie TWEE MESA kampen: een eerste is georganiseerd door de Camping BENELUX in La Roche en Ardenne (550 plaatsen worden gereserveerd voor de MESA); de tweede  is georganiseerd door de militairen (Chasseurs Ardennais) in Saint-Hubert.

b.    De TWEE kampen hebben echter maar een beperkte capaciteit te bieden. De toekenning van de plaatsen zal dus in chronologische volgorde van de geldigverklaring van de inschrijvingen gebeuren (uw inschrijving is pas geldig vanaf het moment dat de betaling op onze bankrekening geregistreerd wordt).

4.    Vervoer

a.    Alleen degenen die de formule A, B of C gekozen hebben, worden toegelaten om de «» te gebruiken die tussen de kampen en de start/aankomst zone rijden.

b.    Degene die voor de formule D (volledige autonomie) geopteerd hebben gaan met hun eigen middelen naar de start/aankomst zone. Dit is dus ook de enige mogelijkheid voor wie maar één dag wandelt.

5.    De inschrijving

a.    De inschrijving voor de formules A, B, C (4 dagen) moet ofwel online (internet) ofwel per post gebeuren (niet telefonisch!). Het is daarna altijd mogelijk uw gegevens aan te passen zolang u binnen de tijdlimieten voor de inschrijving blijft.

b.    De inschrijvingen worden geopend vanaf half maart 2020 tot 5 juni 2021. Na deze datum blijft slechts de mogelijkheid zich in te schrijven voor één of meer etappes volgens de formule D (volledige autonomie), tot 16 juni online maar ook in de start zone OP DE DAG ZELF van de etappe(s).

c.    De inschrijving online is zeker de gemakkelijkste en de snelste manier, en gebeurt via de website van de MESA www.marche-mesa.com . U krijgt een "identificatie nummer" en een «nummer».  Deze laatste moet u in het venster (gestructureerde) «» van uw betaling hernemen.

d.    De inschrijving via de post blijft toch nog altijd mogelijk voor degenen die zich niet via internet willen inschrijven. In dit geval, moet u rechtstreeks betalen, en in het venster mededeling van uw betaling uw naam, voornaam en woonplaats vermelden.

e.    Indien u een gegroepeerde inschrijving maakt voor meerdere personen (meer dan 2), moet u absoluut een email naar het secretariaat MESA sturen, met een lijst van de deelnemers en met de formule (A, B, C of D) die door elke persoon werd genomen, anders wordt het heel moeilijk voor het secretariaat de link te maken tussen de betaling en de deelnemers.

f.     Ongeacht de registratieprocedure zal u een bevestigingsmail ontvangen van zodra het Secretariaat MESA uw betaling heeft ontvangen. Het zal de samenvatting van uw registratie Herne men, Indien u niet beschikt over een e-mailadres, de bevestiging zal u per post worden toegestuurd.
Wie gekozen heeft voor de A, B en C formule ontvangt zijn MESA-kaant op de dag van aankomst bij de check-in bij de receptie van het kamp waaraan u verbonden bent.
Voor formulier D moet het uit de ad hoc wachtrij bij het MESA-Secretariaat in het START/FINISH – gebied gorden verwijden.

6.    Annulering en terugbetaling

a.    Annulering door de wandelaar

i.  Voor de formules A, B et C, elke annuleringsaanvraag van de inschrijving zal op elektronische wijze of per post verzonden worden, en dit VOOR 10 juni. Het bedrag dat voor de inschrijving werd betaald zal dan volledig terugbetaald worden.

ii. Tussen 10 en 20 juni, zullen de annuleringsaanvragen slechts recht geven op een terugbetaling van 50% van het bedrag van de inschrijving, en op voorwaarde dat zij gestaafd zijn met een attest dat door een arts wordt opgesteld.

iii. Bij elke annulering NA 19 juni zullen geen betalingen meer terugbetaald worden.

b.    Annulering door de organisatie

i.  In geval van een annulering van de gebeurtenis door de organisatie (bijvoorbeeld wegens veiligheidsoverwegingen) zullen de wandelaars de keuze kunnen maken tussen een waardebon geldig voor editie 2022 of terugbetaling van het geheel of van een gedeelte van het betaalde bedrag bij de inschrijving, naar gelang van het aantal geannuleerde etappes.

7.    Verzekeringen

a.    Zoals elk jaar wordt een collectieve verzekering tegen ongevallen door de organisatie van de MESA aangegaan. Zij dekt de wandelaars in geval van lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval in het kader van de MESA.

De toegekende garanties en de gewaarborgde bedragen zijn identiek als in 2019 en zijn de volgende:

i.  Medische kosten die in de namenlijst van het tarief van INAMI worden beschreven; tot 100% van het tarief

ii. Tandprothese: maximum per schade= 500 €; maximum per tand = 125 €

iii. Kost van vervoer van het slachtoffer: gelijk met de ongevallen van het werk

iv.                Begrafeniskosten: tot 620 €

De kosten die deze bedragen overschrijden worden door de wandelaar zelf betaald en vallen niet meer onder van de organisatie van de MESA.

b.    De wettelijke aansprakelijkheid van elke wandelaar blijft van kracht in geval van lichamelijke of materiële schade die door deze aan andere personen of materiële goederen wordt veroorzaakt.

8.    Vertrouwelijkheid van private gegevens

a.    De private gegevens die op het moment van de inschrijving worden overgemaakt zullen vertrouwelijk blijven en zullen nooit gebruikt worden buiten het kader van de gebeurtenis MESA zelf.

b.    Als een wandelaar weigert dat een foto, waarop hij of één van zijn kinderen verschijnt in een groep van minder dan VIJF personen, gepubliceerd wordt op de MESA-website of facebook pagina, of dat die foto gebruikt wordt voor de promotie van de volgende uitgaven van de gebeurtenis, zal hij het MESA-secretariaat schriftelijk moeten verwittigen. Hij zal eveneens een pasfoto moeten overmaken die het mogelijk maakt om de betrokkene te herkennen. Per definitie wordt het gebruik van de foto beschouwd als toegestaan.

                                                                                    

Door u in te schrijven, erkent u kennis genomen te hebben van de hierboven vermelde punten en aanvaardt u ze.

Wij verheugen ons, geachte wandelaar, om u te zien in onze mooie Belgische Ardennen voor deze grote gelegenheid die zich onvergetelijk aankondigt…

Met welgemeende groeten

Didier Ameeuw

Commandant

Directeur MESA

Site MESA: www.marche-mesa.com

Postadres:   MESA-Secretariaat,

Camp Roi Albert 1er, 65, route de Liège

6900 Marche-en Famenne

Tel van MESA-secretariaat: 02/442.24.82

Email: srtmesa@marche-mesa.com

Bankrekening                              Code IBAN: BE28 0689 0480 5620

                                                             Code BIC: GKCCBEBB

Algemene voorwaarden van deelname

Terug